Flyplassreklame

Haugesund Lufthavn er en sentral inngangsport til Haugalandet, og lokalbefolkningens viktigste forbindelse til større byer i inn- og utland. Annonsører på flyplassen kan kommunisere med passasjerene gjennom et bredt utvalg av reklameflater på ulike steder i terminalen.

Ved å annonsere på flyplassen bidrar du også til arbeidet med å skaffe nye flyruter til Haugalandet. Reklameinntektene reinvesteres nemlig i et stadig mer attraktivt tilbud for passasjerer og flyselskaper, noe som igjen gir økte passasjertall og dermed også flere potensielle visninger av dine reklamebudskap.

Plassoversikt