Skjerm

Superbred LCD-skjerm på 487 x 69 cm, med unik eksponering overfor innlandspassasjerer som reiser via gate 3 og 4.
Plassnr:
AG21
Område:
Avgang/G3/G4
Format:
55" x 4